Nowe tysiąclecie amerykańskiego zadłużenia

Wszyscy znamy pojęcie długu - zaciągasz pożyczkę i z czasem musisz ją spłacić. Według portalu debt.org, w maju 2021 roku amerykańscy konsumenci byli zadłużeni na łączną kwotę 14,9 biliona dolarów. Dług może przybierać różne formy - czesne, zakup samochodu, kredyt hipoteczny - ale w końcu wiemy, że pieniądze są nam należne i musimy wywiązać się z tej umowy lub ryzykować poważne konsekwencje dla naszej przyszłości i sytuacji finansowej.

Dlaczego więc wydaje się, że rząd nie czuje tego samego?

W tej chwili dług publiczny - na który składają się skarbowe papiery wartościowe będące w posiadaniu osób prywatnych, firm, agencji lub rządów zarówno zagranicznych, jak i krajowych - wynosi ponad 28 bilionów dolarów. To 28 bilionów dolarów w IOUs, które rząd sprzedał w zamian za gotówkę.

Ameryka jest zadłużona od 1789 roku, z jednym tylko wyjątkiem, więc dług publiczny nie jest niczym nowym. Ale w ciągu ostatnich kilku dekad - dokładnie od 2001 roku - nasz dług narodowy praktycznie eksplodował do rekordowych rozmiarów. Ten wysoki poziom jest tak astronomiczny, że Departament Skarbu podejmuje obecnie "nadzwyczajne środki", aby utrzymać funkcjonowanie rządu, podczas gdy Kongres stara się wypracować rozwiązanie problemu przekroczenia przez rząd federalny pułapu zadłużenia.

Nawiasem mówiąc, rok 2001 jest również rokiem, w którym powstała Amerykańska Rezerwa Pieniężna. Tak więc, świętując 20 lat dostarczania niesamowitych usług, cofnijmy się i zbadajmy, co dokładnie stało się z naszym długiem narodowym w tym samym okresie czasu.

Na początku lat 2000 zadłużenie federalne rosło stosunkowo powoli.

Według rządowej strony internetowej TreasuryDirect, całkowity dług publiczny na początku 2001 roku wynosił 5,72 biliona dolarów. Do końca roku liczba ta wyniosła 5,94 bln dolarów, co oznacza roczny wzrost o niecałe 4%.

W rzeczywistości, według thebalance.com, Stany Zjednoczone były na równi pochyłej, jeśli chodzi o dług publiczny w 2001 roku. Po osiągnięciu najwyższego poziomu około 65% Produktu Krajowego Brutto (PKB) (tak często mierzy się dług federalny) w 1996 roku, dług narodowy spadł do około 55% PKB na początku nowego tysiąclecia.

Ciekawy, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdybyśmy trzymali się wzrostu długu narodowego z 2001 roku o zaledwie 4% rocznie, wprowadziłem te liczby do kalkulatora procentu składanego investor.gov. Oto, co znalazłem: Gdyby dług publiczny wzrastał o około 4% rocznie przez ostatnie 20 lat, to dziś wynosiłby około 13,02 biliona dolarów. Zamiast tego, jesteśmy winni ponad dwa razy tyle - ponad 28,42 biliona dolarów.

Co się więc stało?

Zadłużenie federalne wzrosło w odpowiedzi na liczne kryzysy, zarówno humanitarne, jak i ekonomiczne.

Powodem, dla którego wyróżniam rok 2001, jest nie tylko to, że było to 20 lat temu, ale również to, że rok ten wyznaczył główny punkt zwrotny w historii długu federalnego. Cięcia podatkowe, które zmniejszyły dochody rządu, miały miejsce w tym samym roku, co niszczycielskie ataki z 11 września 2001 roku. Gdy w następnym roku rozpoczęła się wojna z terroryzmem, wkroczyliśmy w nową erę wydatków rządowych, a co za tym idzie - długu publicznego. W 2004 roku rozpoczęła się wojna w Iraku, po której w następnym roku nastąpiła katastrofa spowodowana huraganem Katrina. Potem nadszedł kryzys bankowy, masowe bailouty i początek Wielkiej Recesji.

W ciągu 10 krótkich lat przeszliśmy od zadłużenia federalnego wynoszącego 55% PKB w 2001 roku do zawrotnej wartości 95% PKB w 2011 roku. Kryzys zadłużenia był w pełnym rozkwicie, a w 2011 roku doświadczyliśmy kolejnego problemu z pułapem zadłużenia połączonego z dodatkowymi cięciami podatkowymi.

Gdyby nasz dług publiczny rósł w takim samym tempie jak w 2001 roku, szacuje się, że dziś, 20 lat później, dług wynosiłby około 13 bilionów dolarów. Zamiast tego, zajęło to tylko połowę tego czasu, a nasz dług narodowy osiągnął prawie 14,8 biliona dolarów do końca 2011 roku. Nawiasem mówiąc, złoto w tym czasie poszybowało w górę do rekordowych poziomów.

W 2012 roku, z nieco ponad 16 bilionami dolarów długu federalnego, osiągnął on poziom 99% PKB naszego kraju. W następnym roku rząd został zmuszony do tymczasowego zamknięcia, ponieważ Kongres spierał się o ustawę o wydatkach, a dług publiczny ostatecznie przekroczył 100% po raz pierwszy od 1946 roku. Potem, w jakiś sposób, po prostu pozwoliliśmy, by ta liczba wciąż rosła.

W drugim kwartale 2020 roku dług federalny osiągnął najwyższy poziom w historii Stanów Zjednoczonych.

Przed nowym tysiącleciem najwyższy stosunek długu do PKB odnotowano tuż po II wojnie światowej, kiedy dług publiczny wynosił 112% PKB. Chociaż zbliżyliśmy się do tej wartości w pierwszym kwartale 2020 roku, na poziomie 108,11% według internetowej bazy danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis, to właśnie w drugim kwartale dług federalny odnotował ogromny skok, gdy nasz naród doświadczył bezprecedensowych zamknięć i kwarantann, co miało poważny wpływ na amerykańską gospodarkę. W tym kwartale stosunek długu federalnego do PKB osiągnął prawie 136%, głównie z powodu uchwalenia ogromnego pakietu pomocy gospodarczej.

Od tego czasu zaczęliśmy obniżać ten wskaźnik, a wspomniana wcześniej baza danych przewiduje, że dług publiczny wyniesie około 125,5% PKB w II kwartale 2021 roku. Jednak przyszłoroczny budżet federalny nie został jeszcze uwzględniony, a w chwili obecnej rząd już przekroczył limit zadłużenia, a Departament Skarbu USA podjął "nadzwyczajne środki", aby umożliwić dalsze funkcjonowanie rządu i uchronić Stany Zjednoczone przed niespłaceniem długu w najbliższym czasie.

Jak to ujął Steve Forbes w artykule z 26 sierpnia 2021 roku, "pułap długu publicznego musi zostać podniesiony lub zawieszony; w przeciwnym razie rządowi federalnemu za kilka tygodni zabraknie gotówki i sztuczek". Choć nigdy do tego nie doszło, niespłacenie długu przez Amerykę miałoby katastrofalne skutki, z których nie najmniejszym byłby spadek ratingu kredytowego naszego narodu. Jak to ujęło BBC, "Nikt tak naprawdę nie wie dokładnie, co by się stało, ale prawdopodobieństwo jest takie, że rynki na całym świecie pogrążyłyby się w chaosie, a globalne stopy procentowe wzrosłyby. "

W

tym miejscu odpowiadamy na najważniejsze pytanie: "Jak to wpłynie na ciebie?". Jeśli rząd nie spłaciłby swojego długu, życie w Ameryce mogłoby stać się znacznie droższe, ponieważ wartość dolara spadłaby, a koszt importowanych towarów wzrósłby w odpowiedzi.

Tak więc, podczas gdy rząd nadal próbuje znaleźć rozwiązanie najnowszego kryzysu zadłużenia, istnieją działania, które możesz podjąć, aby pomóc chronić swój własny majątek.

Wraz ze wzrostem długu narodowego rosła również cena złota.

Spójrz na ten wykres, pokazujący wzrost złota w ciągu ostatnich 20 lat2020

to

także kryzys zadłużenia w USA - kryzys pułapu zadłużenia w 2011 roku i gwałtowny wzrost zadłużenia w 2020

roku.

Ta kombinacja wydarzeń nie jest przypadkowa. Złoto historycznie było wykorzystywane jako zabezpieczenie przed zawirowaniami na rynku.

W ciągu ostatnich 20 lat dług publiczny wzrósł z niecałych 6 bilionów dolarów do ponad 28 bilionów dolarów. W tym samym czasie cena złota wzrosła z około 270 USD/oz. do 1 813,60 USD/oz. 31 sierpnia 2021 r. - co stanowi wzrost o ponad 570%.

Prawda jest taka, że nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Ale jeśli wydarzenia ostatnich 20 lat są jakąś wskazówką, trzy rzeczy wydają mi się pewne: Ameryka nadal będzie zmagać się z długiem narodowym; osoby fizyczne nadal będą spoglądać w stronę złota jako bezpiecznej przystani dla ich bogactwa; a U.S. Money Reserve będzie tam, by pomóc ludziom chronić ich bogactwo poprzez moc metali szlachetnych.

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsWhen it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu, należy rozważyć spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do
wyboru
dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
lub nauczyciel, dobrze jest poprosić o
pomoc2021-08-11Moc kształcenia
ustawicznego
dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11Jak
ustawić się na sukces2021-08-05