Wybór przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela

Co to znaczy mieć dobrze wyważony portfel? Jaka jest idealna alokacja aktywów dla zrównoważonego portfela? U.S. Money Reserve przygląda się temu, co zalecają eksperci finansowi przy budowaniu dobrze zdywersyfikowanego portfela tradycyjnych aktywów, a także możliwościom w zakresie różnych alternatywnych aktywów.

Dlaczego zrównoważony portfel jest ważny?

Zrównoważony portfel, łączący różne aktywa, pomaga zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski. Dobrze zbalansowany portfel opiera się na dywersyfikacji aktywów. Na przykład, możesz dążyć do wybrania mieszanki akcji, obligacji, metali szlachetnych, gotówki i innych aktywów. W ramach każdej kategorii, będziesz chciał dalej dywersyfikować, np. kupując akcje amerykańskie i międzynarodowe, aby zrównoważyć potencjalne wahania gospodarcze w różnych krajach.

Z czasem, prawdopodobnie będziesz chciał zmienić proporcje swojego portfela w oparciu o okoliczności, takie jak utrata pracy, nowa praca, nowe dziecko, rozwód lub utrata bliskiej osoby. Rebalansowanie polega na zmianie alokacji aktywów w odpowiedzi na zmiany życiowe, jak również wahania rynku.

Ostatecznie, dywersyfikacja portfela może pomóc w zabezpieczeniu aktywów na przyszłość, umożliwiając zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wydarzeniami i wykorzystanie pozytywnych wydarzeń.

Jak wygląda zrównoważony portfel?

Nie ma jednego modelu dla zrównoważonego portfela. Zamiast tego, zrównoważony portfel powinien odzwierciedlać Twoje cele i czas, w którym chcesz je osiągnąć. Istnieją krótkoterminowe i długoterminowe strategie oszczędzania na emeryturę. Czy chcą Państwo przejść na emeryturę za 10 lat? Czy emerytura jest odległa o 25 lat? Ponadto, jaka jest Państwa tolerancja na ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania mogą pomóc podyktować skład zrównoważonego portfela. Skorzystaj z bezpłatnego quizu U.S. Money Reserve, aby dowiedzieć się więcej o swojej sytuacji emerytalnej.

Choć nie jest to w żadnym wypadku ostateczna recepta na zrównoważony portfel, poniższe zestawienie daje wyobrażenie o tym, jak może wyglądać struktura zrównoważonego portfela. Zaleca się również skonsultowanie się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji o tym, jaki powinien być najlepszy skład portfela.

AkcjeUdział

akcji w portfelu

zwykle różni się w zależności od wieku. Jedna z powszechnie stosowanych zasad mówi, że osoba powinna posiadać procent akcji równy 100 minus jej wiek. Jeśli więc masz 50 lat i wykonasz tę matematykę, otrzymasz 50%. Jest to jednak tylko jedno z wielu podejść, a indywidualna alokacja będzie się różnić.

Możesz posiadać te akcje jako część sponsorowanego przez pracodawcę 401(k), IRA lub podobnego instrumentu finansowego. Możesz również posiadać akcje na indywidualnym koncie w firmie maklerskiej.

ObligacjeGuru rynku kapitałowego Jim Cramer sugeruje, że obligacje powinny stanowić co najmniej 20% Twojego portfela inwestycyjnego, gdy wchodzisz w wiek 40 lat. Cramer podnosi to minimum do 30-50%, jeśli jesteś w wieku 50 lub 60 lat. Jednakże, każdy procent, który wybierzesz, powinien być oparty na Twoich celach, a nie koniecznie na Twoim wieku.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zauważa, że ludzie kupują obligacje z kilku powodów. Na przykład, mogą oni poszukiwać przewidywalnego strumienia dochodu, próbować zrównoważyć zmienność na rynku akcji lub dążyć do zachowania kapitału.

GotówkaInstytut

Corporate Finance zaleca utrzymywanie 10% portfela w gotówce, np. na rachunku rynku pieniężnego lub w formie certyfikatu depozytowego (CD). Guru rynku akcji, tacy jak Warren Buffett, są znani z gromadzenia rezerw gotówkowych na wypadek, na przykład, gdyby gospodarka osłabła, otwierając w ten sposób możliwości zakupu nieruchomości, akcji i innych aktywów po niskich cenach.

Złoto i inne metale szlachetneEksperci

zalecają posiadanie 10-20% portfela w fizycznych metalach szlachetnych.

Cramer mówi: "Traktuję złoto jako polisę ubezpieczeniową". Zauważa on, że złoto oferuje ochronę przed wydarzeniami geopolitycznymi, niepewnością rynkową i inflacją.

Srebro, platyna i pallad to inne metale szlachetne, których dodanie do portfela można rozważyć. Wraz ze złotem, te metale szlachetne mogą być włączone do samodzielnie zarządzanego konta IRA, które posiada metale szlachetne.

Aktywa

alternatywneAktywa alternatyw

ne

mogą być aktywami materialnymi lub finansowymi. Oprócz metali szlachetnych, możesz rozważyć przeznaczenie 10% swojego portfela na aktywa alternatywne, takie jak nieruchomości, zwierzęta hodowlane, gaz ziemny, metale przemysłowe, polisy ubezpieczeniowe lub kryptowaluty.

Alternatywna alokacja aktywów "nie przesunie igły na poziomie 1% lub 2%" - powiedział CNBC David Lebovitz, strateg rynku globalnego w J.P. Morgan Asset Management Global Market Insights Strategy Team.

"

Chcesz, aby miało to bezpośredni wpływ na ogólną pulę aktywów. "

Według FINRA, organizacji non-profit, która nadzoruje brokerów giełdowych, zakup alternatywnych aktywów, takich jak nieruchomości, może zmniejszyć ryzyko portfela

.

Samodzielnie zarządzane konto IRA może przechowywać metale szlachetne i wiele więcej. Dowiedz się, w jaki sposób może ono współpracować z Twoimi obecnymi strategiami finansowymi i emerytalnymi. Poproś o darmowy Gold IRA Kit już dziś lub zadzwoń po darmową, indywidualną konsultację z doświadczonym Account Executive.

bond marketdiversificationstock marketU

.

S. BondsShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ wypróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wykorzystałeś
maksymalnie swoje składki emerytalne 401(k)
.
Co teraz?
2021-08-13Tutor lub nauczyciel, to dobrze, aby poprosić o
pomoc2021-08-11Moc kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11