Złoto wygrywa w globalnej wojnie walutowej - analitycy

(Kitco News) -

Wyścig do dna na rynkach walutowych nadal się rozgrzewa, a w potencjalnej wojnie walutowej niektórzy analitycy widzą złota jako największego zwycięzcę.

Bank centralny Singapuru zaskoczył rynki w tym tygodniu luzując swoją politykę monetarną. W środę Monetary Authority of Singapore (MAS), który używa swojego kursu walutowego jako głównego narzędzia polityki pieniężnej, powiedział, że zwolni tempo aprecjacji kraju wobec koszyka walut. Według banku centralnego ruch ten został wykonany ze względu na wpływ słabszych cen ropy na presję cenową. Dodają, że inflacja może spaść nawet o 0,5% w 2015 roku.

Singapur dołącza do długiej listy banków centralnych, które próbują zachęcić do wyższej inflacji i silniejszego wzrostu gospodarczego poprzez poluzowanie polityki monetarnej i deprecjację swojej waluty. Jak dotąd w tym roku lista ta obejmuje już: Bank Kanady, duński bank centralny, Europejski Bank Centralny iBank JaponiiJeffrey

Nichols, dyrektor zarządzający American Precious Metals Advisors i starszy doradca ekonomiczny w Rosland Capital powiedział, obecnie rynkiem złota rządzą krótkoterminowe spekulacje, że Rezerwa Federalna może być jedynym z banków centralnych, który podniesie stopy w 2015 roku; dodał jednak, że implikacje tych globalnych stymulacyjnych polityk monetarnych powinny być pozytywne dla złota w dłuższej perspektywie.

Howard Wen, analityk metali szlachetnych w HSBC, zgodził się, że globalne poluzowanie powinno być bycze dla żółtego metalu w średnim terminie.

"W tej chwili rynek złota skupia się na polityce monetarnej Rezerwy Federalnej, ale jeśli ta uwaga przesunie się z powrotem na globalne luzowanie, to złoto powinno sobie dobrze radzić" - powiedział. "Będąc twardym aktywem nie możesz po prostu wydrukować złota, więc to środowisko jest pozytywne dla złota. "

Wen dodał, że największym wpływem ze zmiany polityki Singapuru jest to, że może stworzyć zmianę w całym regionie

.

W raporcie opublikowanym w środę, analitycy walutowi w HSBC powiedzieli, że ten ruch może mieć poważne implikacje dla reszty regionu i może rozpocząć trend w całej Azji.

"MAS historycznie był postrzegany jako jeden z najbardziej perspektywicznych i wiarygodnych banków centralnych w Azji" - powiedzieli w swoim raporcie. " Ryzyko polega więc na tym, że inni decydenci staną się znacznie bardziej pobłażliwi dla słabości lokalnej waluty w odpowiedzi na decyzję MAS, zwłaszcza w miejscach, gdzie prognozy inflacyjne są niskie i gdzie wpływ słabszej waluty jest mniejszy. "

Axel Merk, prezes i główny dyrektor inwestycyjny Merk Investments powiedział, że nie ma wątpliwości, że świat jest w środku wojny walutowej i lubi trzymać złoto jako polisę ubezpieczeniową

.

Ze względu na słabsze ceny ropy, oczekiwania inflacyjne spadają na całym świecie i "każdy i jego pies chce słabszej waluty", powiedział.

Kraje, zamiast próbować wspierać wzrost gospodarczy poprzez reformy fiskalne, dążą do krótkoterminowych korzyści poprzez osłabianie swoich walut, dodał. To, powiedział, stworzy długoterminowe problemy gospodarcze, a złoto będzie największym zwycięzcą.

"Krytyka złota jest taka, że nic nie robi, ale wolałbym mieć sztabkę złota, która nic nie robi, a następnie być ukaranym ujemnymi stopami procentowymi, które trzymają gotówkę" - powiedział.

Merk powiedział, że chociaż ujemne stopy procentowe wspierają krótkoterminowy wzrost, problemy pojawiają się, gdy stopy stają się pozytywne - problem, z którym, jak powiedział, gospodarka amerykańska będzie musiała się wkrótce zmierzyć.

Merk nie jest przekonany, że siła dolara amerykańskiego będzie trwała. Powiedział, że Fed prowadzi "fantastyczną" politykę monetarną, zgodnie z którą gospodarka USA będzie się nadal umacniać, a stopy w końcu pójdą wyżej.

"Mówiłem już wiele razy, że nie możemy sobie pozwolić na realne dodatnie stopy" - powiedział.

Jako przykład wyjaśnił, że gdyby rentowność 10-letnich papierów skarbowych wzrosła z powrotem do 4% lub 5%, rząd USA skończyłby wydając ponad bilion rocznie na same płatności związane z obsługą długu. Powiedział, że spowoduje to skurczenie się gospodarki, ponieważ rząd będzie zmuszony do podniesienia podatków i cięcia wydatków.

Nie tylko globalne banki centralne rozszerzają swoje bilanse w sposób wykładniczy, ale także tworzą ryzyko systemowe na rynkach finansowych, tworząc bańki cenowe, powiedział Merk.

"Banki centralne zamaskowały ryzyko, kupując ryzykowne aktywa, pobudzając popyt i ceny. Wystarczy tylko percepcja, że przestaną kupować, aby rozbić rynek, a kiedy to się stanie, chcę być w złocie" - powiedział.

Neils Christensen z Kitco News; nchristensen@kitco.com

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfela2021-08-18Tutor
czy nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Moc
edukacji ustawicznej dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11