Nazwy i przydomki monet

Brytyjska opinia publiczna nadaje monetom przydomki, jakby były one starymi przyjaciółmi.

W ciągu ostatnich kilkuset lat wiele monet zyskało nazwy, których pierwotnie nie miały nosić. Choć wiele z nich nie przetrwało do dziś, przedstawiamy Wam wybór naszych najlepszych prób nawiązania i zbadania mrocznej historii pseudonimów monet. Enjoy!

STARE PRZEZWISKA MONET
Giętarka - Sześciopensówka była znana jako giętarka, ponieważ z powodu zawartości srebra można ją było zginać w rękach. Było to powszechnie robione w celu tworzenia "żetonów miłości", z których wiele przetrwało w kolekcjach do dnia dzisiejszego. Sześciopensówka wystarczyła również, aby się porządnie upić, ponieważ w tawernach często można było pić cały dzień za dwa pensy. Dało to początek wyrażeniu "Going on a bender".

Bob - Temat wielkiej debaty, gdyż pochodzenie tego przezwiska jest niejasne, choć wiemy, że użycie boba w znaczeniu szylinga datuje się na późne lata siedemnaste. Brewer's 1870 Dictionary of Phrase and Fable stwierdza, że 'bob' może pochodzić od 'Bawbee', co było slangiem z 16-19 wieku oznaczającym pół pensa. Bob" był również używany w odniesieniu do zestawu zmian dzwonionych na dzwonach kościelnych, i to mogło być pochodzenie przezwiska, ponieważ słowo "shilling" ma swoje korzenie w proto-germańskim słowie "skell", które oznacza "pierścień".

Florin - Wczesne floreny wzięły swoją nazwę od monet wyemitowanych po raz pierwszy we Włoszech, które stały się dominującymi monetami handlowymi w całej Europie Zachodniej. Edward III próbował wprowadzić złotą monetę o nominale sześciu szylingów, która byłaby odpowiednia do handlu z ówczesnymi europejskimi mocarstwami, ale ze względu na zbyt niską wagę w stosunku do wartości nominalnej nie nadawała się jako taka i została szybko wycofana.

Groat - znana również jako fuppence, ta duża, czteropensowa moneta była podstawą średniowiecznego pieniądza. Nazwa pochodzi od holenderskiego "groot", co oznacza "wielki" i jest odniesieniem do rozmiaru monety. Słowo to weszło do brytyjskiego leksykonu w kilku wyrażeniach, z których większość wyszła już z użycia. Ze względu na silne średniowieczne skojarzenia groat jest często przywoływany w literaturze fantastycznej i historycznej.

Tanner - ta alternatywna nazwa sześciopensówki pochodzi prawdopodobnie z początku XIX wieku i wydaje się mieć swoje korzenie w romskim cygańskim "tawno", które oznacza "mały".

Thruppenny bit - znana również pod różnymi nazwami Joey lub thruppence, moneta ta jest nadal produkowana w bardzo małych ilościach przez Mennicę Królewską w celu włączenia jej do zestawów Maundy Money.

NOWOCZESNE NAZWY
Quid - stary przydomek funta, który przetrwał do współczesnego użycia w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie nazwa quid odnosiła się konkretnie do banknotów, ale od czasu wprowadzenia monety funtowej to się zmieniło.

Sov - przezwisko dla suwerenów, czasem stosowane także do monet funtowych.

Nugget - względna nowość stosowana w odniesieniu do monet funtowych, która mogła być wcześniej stosowana w odniesieniu do suwerenów.

Beer token - powszechnie używane, ale często przypisywane konkretnie do monety o nominale 2 funtów, jako że w momencie jej wprowadzenia pinta piwa w Wielkiej Brytanii kosztowała zwykle około 2 funtów. 

 

MIĘDZYNARODOWE PSEUDONIMY MONET

Nikiel - Termin ten stał się popularny po 1866 roku, kiedy to zmieniono zawartość pięciocentówki z srebra i miedzi na miedź i nikiel, tańszy metal.

Ćwierćdolarówka - Dolary hiszpańskie były w obiegu obok dolarów amerykańskich przez wiele lat. Dolary hiszpańskie dzieliły się na 8 "bitów", dlatego rząd USA wyemitował monetę o nominale 25 centów, aby ułatwić ludziom wydawanie reszty. monety te były znane jako "ćwiartki" lub "dwójki".

Loonies - Kanadyjska moneta jednodolarowa została wprowadzona w 1987 roku. Na jej rewersie znajduje się wizerunek loona, ptaka, który jest powszechny i dobrze znany w Kanadzie.

Toonies - Kanadyjska moneta dwudolarowa nosi nieoczekiwany przydomek 'Toonie'. (Podziękowania dla czytelnika Shuki Raz za tę informację!)

Pieces of eight - "Pieces of eight" była monetą 8-Reale, hiszpańskim srebrnym dolarem. Była to prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniona i powszechnie akceptowana moneta na świecie w ciągu ostatnich 300 lat. Moneta 8-Reale była tak cenna, że często była cięta na osiem kawałków! (Podziękowania dla czytelnika Geoffrey Gill za ten opis)

Dwa bity - Z kawałków ośmiu - ćwierć hiszpańskiego dublona. Do dziś używane w języku potocznym, np. "A two bit operation".

The Aussie dollar - sugerowane nazwy to: royal, austral, oz, boomer, roo, emu, kanga, kwid, digger & dinkum. (Podziękowania dla Perth Mint za te wspaniałe nazwy!)