Czy wydobycie złota powinno być traktowane jako inwestycja typu impact investment?

W skali globalnej obserwujemy coraz większe przesunięcie funduszy w kierunku odpowiedzialnych i etycznych inwestycji, przy czym 98% inwestorów instytucjonalnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych bierze już pod uwagę wyniki w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG). Barierą dla firm z sektora górniczego i metalowego jest fakt, że z definicji nie można ich uznać za główny nurt inwestycji typu impact investment. W związku z tym rosnącym ruchem w kierunku inwestowania "impact investing", EY i Światowa Rada Złota zorganizowały ostatnio webinarium, którego celem było omówienie, czy spółki wydobywające złoto posiadają cechy inwestycji "impact investment" i co mogłyby zrobić lepiej lub inaczej, aby dopasować się do tego opisu.

Paneliści Catherine Raw, Evy Hambro, James Bevan i Matt Bell, wraz z moderatorem Davidem Harquailem, podzielali pogląd, że obecnie trudno jest branży przypisać miano impact investment. Niemniej jednak, wkład w rozwój lokalnych gospodarek i społeczności może być czynnikiem przyspieszającym zmiany, jeśli jest realizowany we właściwy sposób. Jednym z pozytywnych rozwiązań dla inwestorów są Zasady Odpowiedzialnego Wydobycia Złota Światowej Rady Złota (World Gold Council's Responsible Gold Mining Principles), które oferują wspólne oczekiwania w zakresie poprawy standardów.

Nie ma wątpliwości, że branża zdaje sobie sprawę, że zaangażowanie interesariuszy i społeczności ma kluczowe znaczenie dla budowania lepszego jutra - i zabezpieczenia kapitału niezbędnego do przeprowadzenia transformacji w zakresie wydobycia COVID-19 i nie tylko. Licencja na prowadzenie działalności (LTO) już trzeci rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu w raporcie EY Top 10 business risks and opportunities. Obecnie firmy z sektora złota muszą działać celowo, aby zbudować silną LTO, skutecznie ujawniać wskaźniki i utrzymać się na celowniku inwestorów.

Jakie bariery stoją na drodze do bycia postrzeganym jako odpowiedzialny wybór inwestycyjny?

Czterdzieści cztery procent uczestników webinaru stwierdziło, że sektor ten ma problem z postrzeganiem marki. Chociaż spółki wydobywające złoto mogą dokonywać znaczących inwestycji w relacje z interesariuszami i społecznościami, pozytywny impuls jest często tracony z powodu luk w ujawnianych informacjach, zmieniających się oczekiwań inwestorów i niejednorodnego charakteru sektora. Dużym wyzwaniem dla firm jest to, że większość inwestorów i agencji ratingowych ESG uważa górnictwo za jedną, jednorodną branżę - często nie rozróżniającą na przykład węgla energetycznego od złota. Oznacza to, że słabe wyniki jednego operatora mogą mieć konsekwencje dla całego sektora, niezależnie od rodzaju surowca.

Inna bariera zidentyfikowana przez uczestników webinaru - zdolność do mierzenia i demonstrowania wartości - spotkała się z pozytywnym odbiorem Catherine, która stwierdziła, że spójne komunikowanie się z inwestorami jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy istnieje wiele, czasem powielających się, standardów raportowania, których należy przestrzegać. Zauważyła, że w Barrick Gold Corporation opracowano tablicę rozdzielczą zawierającą kluczowe wskaźniki i oceny, aby ułatwić inwestorom zrozumienie osiągnięć.

Evy zgodziła się, że musi istnieć bardziej efektywny sposób pokazania inwestorom - i szerzej światu - co naprawdę robi sektor. Zdając sobie sprawę, że większość inwestorów i analityków skupia się na negatywnych aspektach ESG, zapytał, czy istnieje możliwość stworzenia "bilansu" ESG, aby zapewnić pełny obraz i fakty, które podkreślają nie tylko negatywy, ale również pozytywy. Ponadto, Evy zasugerował potrzebę standaryzacji metryk ESG, tak aby inwestorzy mieli równe szanse, na podstawie których mogliby oceniać wyniki spółek w różnych firmach i sektorach.

Catherine podkreśliła, że branża powoli dostrzegała potrzebę tworzenia standardów, dlatego też wiele z nich zostało zainicjowanych przez organizacje non-profit i stowarzyszenia branżowe. Połączenie standardów zostało bardzo pozytywnie odebrane przez górników biorących udział w naszym panelu, którzy chcą ujednolicenia i uproszczenia różnych standardów. Z drugiej strony, wyrafinowani inwestorzy rozumieją, że agencje ratingowe ESG są konkurentami i będą miały różne punkty widzenia na to, co uważają za ważne.

Jeśli zmaksymalizuje wyniki ESG, jak sektor złota może być postrzegany przez inwestorów?

Zapytaliśmy uczestników, jak daleko ich zdaniem sektor złota może się posunąć. Wynik był zachęcający - prawie 40% stwierdziło, że widzi sektor złota jako pozytywnie ocenianą opcję inwestycyjną, a kolejne 25% uważa, że może to być zrównoważona inwestycja z wyboru. Jasne jest, że sektor musi nadal rozwijać platformę, która pozwoli złotu wyróżnić się na tle innych.

Ponieważ coraz więcej zarządzanych aktywów kierowanych jest do firm, które są w stanie zapewnić zarówno "zwrot z rynku", jak i "zwrot z wpływu", przed spółkami wydobywającymi złoto otwierają się niezliczone możliwości, by wejść na rynek i zapewnić sobie kawałek tortu. Aby tak się stało, sektor musi pozostać laserowo skoncentrowany na budowaniu efektywności energetycznej, silnym zaangażowaniu w wartości społeczne i stosowaniu dobrego zarządzania. Koncentrując się na czynnikach ESG i znajdując sposoby na skuteczne informowanie o ich pozytywnym wpływie, spółki wydobywające złoto będą miały dobrą pozycję do budowania LTO i przyciągnięcia trwałej uwagi inwestorów.