Czy złote konta IRA są bezpieczne?

Kiedy planujesz swoje złote lata, jest jedno słowo, które chcesz kojarzyć ze swoją przyszłością - bezpieczeństwo. Dlatego właśnie możesz się zastanawiać: "Czy złote konta IRA są bezpieczne?". Termin "bezpieczny" oznacza, że coś jest osłonięte, osłonięte lub strzeżone. Tutaj wyjaśniamy, dlaczego złote konta IRA mogą być bezpieczne z punktu widzenia ich zakładania, przechowywania i zabezpieczania.

Kiedy

zakładasz złote konto IRA, robisz to za pośrednictwem tak zwanego Self-Directed IRA, rodzaju konta IRA, które umożliwia Ci zakup tradycyjnych aktywów, jak również aktywów alternatywnych, takich jak złoto, nieruchomości i certyfikaty zastawu podatkowego. Możesz przenieść lub przetransferować środki z jednego ze swoich kont emerytalnych na złote IRA, albo otworzyć nowe Self-Directed IRA, na którym będziesz przechowywać fizyczne złoto.

Niezależnie od tego, czy przenosisz fundusze na istniejące konto IRA, czy otwierasz nowe, zatwierdzony przez IRS powiernik musi zakupić złoto. Ponieważ IRS musi zatwierdzić danego powiernika, możesz być spokojny o prawidłową obsługę transakcji związanych ze złotem.

Kiedy pracujesz poprzez program Self-Directed Precious Metals IRA U.S. Money Reserve, Twój opiekun konta IRA będzie koordynował z Twoim powiernikiem założenie konta IRA i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zorganizuje transfer środków od starego powiernika do nowego.

Powiernicy IRA nie są bynajmniej "samotnymi strażnikami". Są oni zobowiązani do przestrzegania pewnych wytycznych IRS podczas przechowywania aktywów należących do ich klientów; wymagania te regulują wszystko, od sposobu wypisywania czeków po sposób dokonywania przelewów. Depozytariusze podlegają również kontroli ze strony organów nadzoru finansowego.

Czy zatem złote konta IRA są bezpieczne z punktu widzenia ustawień? Tak.

Bezpieczeństwo przechowywania złotaOd momentu, gdy

powiernik IRA kupi złoto w Twoim imieniu, jest ono przechowywane w depozycie zatwierdzonym przez IRS, w federalnie regulowanym banku lub unii kredytowej. Ponownie, może to zapewnić Ci spokój ducha, gdyż depozytariusze, banki i unie kredytowe mają doświadczenie w bezpiecznym przechowywaniu złota i innych metali szlachetnych.

Złoto zakupione na złote konto IRA nie może być przechowywane w domowym sejfie, w bankowej skrytce depozytowej, w pudełku po butach w szafie w sypialni, ani nigdzie indziej poza depozytem, bankiem lub unią kredytową. Przechowywanie złota poza jednym z tych wyznaczonych miejsc może zagrozić bezpieczeństwu Twojego metalu szlachetnego.

Systemy zabezpieczeń klasy przemysłowej sprawiają, że depozytariusze są "niezwykle bezpieczną opcją" - zauważa CNBC.

Co więcej, IRS może potraktować przechowywanie złota z konta IRA w Twoim domu lub innym niezatwierdzonym miejscu jako dystrybucję IRA, co może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje podatkowe. Oczywiście, jeśli posiadasz złoto lub inny metal szlachetny, który nie jest związany z Self-Directed IRA, możesz przechowywać je gdziekolwiek zechcesz.

"Zakup i przechowywanie aktywów na koncie IRA na zasadzie przed opodatkowaniem [daje] wielką korzyść. Aby stale otrzymywać tę korzyść, aktywa IRA muszą być przechowywane przez instytucję finansową lub opiekuna IRA kwalifikującego się do IRS", jak podaje Industrial Council for Tangible Assets.

Czy zatem złote konta IRA są bezpieczne z punktu widzenia przechowywania? Tak.

Zabezpieczenie przed inflacjąZabezpieczenie przed inflacją chroni przed osłabieniem siły nabywczej pieniądza związanym z ogólnym wzrostem cen towarów i usług.

Jeśli stopa inflacji wzrasta, tradycyjne zabezpieczenia inflacyjne, takie jak złoto, towary, nieruchomości i obligacje związane z inflacją "prawdopodobnie osiągną lepsze wyniki niż inne główne aktywa finansowe", jak podaje Światowa Rada Złota.

Dlatego też, złote konto IRA może być bezpieczną przystanią, gdy w grę wchodzi inflacja.

"Złoto wyróżnia się jako kluczowy składnik portfela przy identyfikacji długoterminowego dywersyfikatora portfela. Historycznie, złoto pokazało, że działa jako skuteczny hedging i użyteczna część większego obrazu [ryzyka]" - informuje Rada.

Zadzwoń do U.S. Money Reserve, by dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie, jakie często wiąże się z kontami IRA opartymi na złocie. Możemy pomóc Ci założyć nowe lub przenieść istniejące konto emerytalne na złote IRA. Skontaktuj się z nami już dziś na prywatną, niezobowiązującą konsultację.

gold IRAinflation hedgeretirement planning retirement savingsShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsHave You Seen the All-New 2021 Gold American Eagle Design?
2021-08-20Wybierając swoje wybory dla zrównoważonego portfela2021-08-18Wykorzystałeś
maksymalnie swoje składki emerytalne 401(k)
.
Co teraz?
2021-08-13Moc ustawicznego kształcenia dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11Jak
chronić swoje plany emerytalne przed inflacją2021-08-06Dlaczego
wyznaczanie celów finansowych jest ważne


?


Powrót do szkoły z amerykańską rezerwą pieniężną2021-08-04