Fizyczne złoto vs. Papierowe złoto: Jaki jest najlepszy sposób na zakup złota?

Rynek akcji jest obecnie bardzo popularny, a wraz z nim "papierowe złoto", które w rozmowach odnosi się do związanych ze złotem funduszy ETF (exchange-traded funds), kontraktów terminowych i opcji.

Choć podobne, papierowe złoto i fizyczne złoto to nie to samo. Poniżej porównujemy i kontrastujemy te dwie formy złota, by pomóc Ci rozważyć wady i zalety złota papierowego, zanim dodasz jakiekolwiek aktywa do swojego portfela metali szlachetnych.

Fizyczne złoto

vs. papier

owe złotoFizyczne złoto

to takie, które możesz trzymać w ręku - sztabki lub monety. W przypadku złota fizycznego, to Ty jesteś właścicielem sztabek lub monet.

Natomiast złoto papierowe najczęściej odzwierciedla cenę złota, ale tylko w formie papierowego aktywa. Innymi słowy, kawałek papieru jest w zasadzie substytutem fizycznego złota. Rodzaje złota papierowego obejmują fundusze giełdowe, kontrakty terminowe na złoto i opcje na złoto. Pomyśl o papierowym złocie jako o pewnym zbiorczym określeniu na zakup tego typu aktywów związanych ze złotem.

Plusy i minusy fizycznego i papierowego złotaDlaczego więc

warto

wybrać złoto fizyczne zamiast papierowego? Powodów jest wiele:

  • Fizyczne złoto posiada wewnętrzną wartość, podczas gdy papierowe złoto nie.
  • Fizyczne złoto jest rzadkie i nie może być replikowane. Mówi się, że stosunek ilości złota papierowego do fizycznego wynosi od 200 do 250 do 1.
  • Fizyczne złoto było akceptowane jako forma waluty przez wieki. Jednak papierowe złoto nie może być używane jako waluta.
  • Podczas gdy niektóre rządy biją złote monety i sztabki, fizyczne złoto nie jest bezpośrednio związane z systemem finansowym danego kraju. To oderwanie oznacza, że fizyczne złoto może stanowić bezpieczną przystań przed geopolitycznymi zawirowaniami, które w przeciwnym razie mogłyby wpłynąć na walutę danego kraju. Złoto papierowe może być narażone na wahania w obliczu niepokojów geopolitycznych.
  • Czy masz nadzieję przekazać majątek przyszłym pokoleniom? Jeśli tak, to fizyczne złoto może być łatwiejsze do przekazania spadkobiercom niż złoto papierowe. Posiadając fizyczne złoto, masz do niego natychmiastowy dostęp i możesz w każdej chwili przekazać je członkowi swojej rodziny.
  • Fizyczne złoto dywersyfikuje Twój portfel, zmniejszając Twoją alokację w aktywa papierowe. Choć papierowe złoto daje Ci pewną ekspozycję na rynek złota, nie może zastąpić fizycznych atrybutów "prawdziwego" złota, które możesz trzymać w ręku. Możesz nawet twierdzić, że w pewnym sensie papierowe złoto zwiększa Twoją alokację w aktywa papierowe.

Jedną z zalet złota papierowego może być to, że może ono kosztować mniej niż złoto fizyczne. Musisz jednak rozważyć, czy potencjalnie niższy koszt nie zrównoważy różnych zalet fizycznego złota.

Czy złoto fizyczne jest lepsze od papierowego?

Chcesz zyskać ekspozycję na rynek złota? Rozważ posiadanie fizycznego złota. Wśród innych korzyści, fizyczne złoto jest namacalne i udowodniło, że jest niezawodną formą bogactwa na przestrzeni wielu wieków, kontynentów i kultur.

"Powody, dla których warto kupować i trzymać monety, monety okrągłe i sztabki mnożyły się przez ostatnie półtora roku" - pisze Stefan Gleason na Investing.com.

"

Ceny metali szlachetnych dobrze reagują na chaos i niepewność, a obie te rzeczy wydają się być jeszcze bardziej prawdopodobne" - dodaje

Gleason

.

Ogólnie rzecz biorąc, fizyczne złoto może oferować inny poziom ochrony Twojego portfela niż złoto papierowe. Przyjrzyj się jednak swojemu portfelowi metali szlachetnych, by określić najlepszy sposób działania dla Twoich potrzeb. Może się okazać, że dla Ciebie złoto papierowe i złoto fizyczne są komplementarne, a nie wykluczające się.

Zamów swój darmowy zestaw informacji o złocie, by dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o kupowaniu metali szlachetnych, w tym fizycznego złota.

ETFshow to buy goldstock marketShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsHave You Seen the All-New 2021 Gold American Eagle Design?
2021-08-20Jak kupować złoto?
2021-07-30Czy platyna jest lepsza od złota? Oto co mówią eksperci.
2021-06-11Jak wygląda rynek złota w 2021 roku? Oto co mówi Światowa Rada Złota.
2021-04-16Au czy Ag? Learn the Basics of Precious Metals2021-04-16Kupno
fizycznego złota vs. ETF: Jaka jest różnica?
2021-02-24