Bezpieczna kontrola Twoich pieniędzy

Niektóre rzeczy w życiu lepiej zostawić w rękach innych. Na przykład, jeśli nie wiesz, jak latać samolotem, pozwolisz, aby pilot zajął się twoim następnym lotem. Albo jeśli nie wiesz, jak przeprowadzić operację na otwartym sercu, nie będziesz próbował naprawić uszkodzonych tętnic swojego przyjaciela.

Jednak nawet jeśli nie zarządzasz osobiście drobiazgami pewnych zadań, istnieje wiele aspektów tych zadań, nad którymi masz kontrolę.

Nie pozwalasz pilotowi swojego lotu wybrać nowego miejsca przeznaczenia po starcie. Dokonujesz tego wyboru zanim jeszcze wsiądziesz do samolotu. Gdyby istniała możliwość, że pilot w trakcie lotu zdecyduje się na zmianę miejsca docelowego dla kaprysu, nie kupiłbyś nawet biletu.

Jednak jeśli chodzi o finanse, wielu Amerykanów rezygnuje z zaskakująco dużej ilości kontroli.

Jestem osobą, która bierze na siebie odpowiedzialność. Lubię osobiście upewniać się, że rzeczy są wykonywane we właściwy sposób. Częścią rzeczywistości prowadzenia biznesu jest to, że musisz delegować wiele zadań i procesów innym ludziom, ale zawsze chcę mieć pewność, że statek jest sterowany we właściwym kierunku.

Postępowanie z pieniędzmi powinno być takie samo. Niezależnie od tego, jak zorganizowana jest emerytura lub majątek, czy ktoś zarządza nimi za nas, czy też przekazujemy je komuś innemu, będziemy chcieli kontrolować ogólny cel, na jaki przeznaczane są nasze pieniądze.

Czasami ludzie rezygnują z tej kontroli. Mogą nawet zrezygnować z tej kontroli nie wiedząc, że z niej zrezygnowali. Ostatnio wpadła mi w oko ciekawa wiadomość.

Ten sezon podatkowy będzie ostatnim sezonem podatkowym przed wejściem w życie pewnych bardzo istotnych zmian dotyczących oszczędzania i dziedziczenia.

Pod koniec ubiegłego roku Kongres uchwalił ustawę, którą nazwano "SECURE Act". MarketWatch donosi, że chociaż ustawa przeleciała przez Izbę Reprezentantów z łatwością, to początkowo zmagała się nieco w Senacie, zanim pewne poprawki dały jej dwupartyjne poparcie, którego potrzebowała, aby przejść.

Poza niezdarnie wymuszonym akronimem w tytule (SECURE oznacza "Setting Every Community Up for Retirement Enhancement"), kilka aspektów tej ustawy jest szczególnie interesujących. W szczególności ustawa ta zmienia sposób, w jaki prawo wpływa na przekazywanie oszczędności emerytalnych.

Według MarketWatch, to nowe prawo nakazuje, że "beneficjenci kwalifikowanych kont emerytalnych, takich jak indywidualne konta emerytalne i 401(k) plany, muszą wycofać wszystkie pieniądze z tych kont w ciągu 10 lat, zamiast ponad ich średniej długości życia, jak to było wcześniej dozwolone.

"

Co więcej, Forbes donosi, że "obecne zasady, które pozwalały beneficjentowi IRA nie będącemu współmałżonkiem na 'rozciągnięcie' wymaganych minimalnych wypłat (RMD) z odziedziczonego konta na całe życie (i potencjalnie pozwolić funduszom rosnąć bez podatku przez dziesięciolecia) [zostały] wyeliminowane. "

To zmienia kierunek wielu ludzi

na IRA.

Jeśli ktoś zamierzał, aby jego konto IRA było zabezpieczeniem jego majątku na czas emerytury lub zamierzał, aby jego konto IRA było skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić bogactwo pokoleniowe, może być zaskoczony tymi zmianami.

Oczywiście, nie jest to ryzyko, na które narażeni są tylko posiadacze IRA. Każdy fundusz, w którym zasady są dyktowane przez siły zewnętrzne, jest narażony na możliwość zmiany zasad.

Innymi słowy:

Całkowite poleganie na zewnętrznych źródłach w przypadku kont oszczędnościowych pozostawia cię podatnym na zewnętrzne zmiany.

Coś, co daje mi satysfakcję w obcowaniu z metalami szlachetnymi, to fakt, że choć na cenę metali takich jak złoto mogą wpływać trendy rynkowe i prawa, to żadna osoba czy organizacja nie decyduje nagle o tym, ile one kosztują. Kiedy ktoś kupuje złoto, trzyma w swoich rękach kontrolę nad przeznaczeniem tego metalu.

Jak wiele kontroli nad kierunkiem swoich pieniędzy pozostawiasz w rękach innych?

Share this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes to Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfolio2021-08-18Tutor
lub nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Moc
kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11