Złoto skoczyło o ponad 25% w 2020 roku, czy trend utrzyma się w tym roku?

Choć złoto w ostatnich dwóch latach przyniosło znakomite zyski, nie można oczekiwać tego rodzaju wyników w 2021 roku - mówi Hareesh V z Geojit Financial Services. .

Złoto w 2020 roku osiągnęło lepsze wyniki, zyskując około 26 proc. na rynku międzynarodowym i prawie 28 proc. w ujęciu rupii. Był to również drugi rok z rzędu, kiedy londyńskie ceny spot zyskały ponad 25 proc. w ciągu roku.

Jako ostateczny nośnik wartości, złoto dobrze radzi sobie od początku 2020 roku. Zwiększony popyt na bezpieczne aktywa w następstwie obaw o spowolnienie gospodarcze po globalnej epidemii koronawirusa wspierał metal. Duże bodźce fiskalne podjęte przez różne banki centralne, słaby dolar i eskalacja napięć geopolitycznych również podniosły status bezpiecznej przystani dla żółtego metalu.

Zwiększone perspektywy inwestycyjne sprawiły, że złoto w Londynie osiągnęło w sierpniu rekordowy poziom 2 072,49 dolarów za uncję. Krajowe kontrakty terminowe na złoto również poszybowały w tym okresie do wysokiego poziomu 56 175 Rs za 10 gramów. Jednak później ceny uległy korekcie, ale szybko wzrosły na skutek obaw związanych z drugą falą wirusa i świeżymi bodźcami gospodarczymi ze strony USA.

Złoto jest uważane za bezpieczną inwestycję w okresach niepewności gospodarczej i politycznej. Wybuch epidemii koronawirusa negatywnie wpłynął na światową gospodarkę i spowodował, że inwestorzy zaczęli lokować pieniądze w złocie. Globalna sytuacja gospodarcza była niezwykle burzliwa, ponieważ zamknięcie kilku krajów w związku z pandemią zaszkodziło działalności gospodarczej i finansowej.

Rosnące napięcia geopolityczne również skłoniły inwestorów do szukania schronienia w żółtym metalu. Pogarszające się stosunki handlowe USA-Chiny i niepewność co do wyborów prezydenckich w USA również pomogły nastrojom. Starcia na granicy Indii i Chin oraz nowe działania wojenne pomiędzy Koreą Północną i Południową wspierały metal. Awersja do ryzyka spowodowana niepokojami w Hong Kongu również przeniosła uwagę inwestorów na żółty metal.

  Ropa naftowa na jednorocznym szczycie dzięki ograniczeniu podaży przez OPEC i ożywieniu popytu; prognozy pozostają optymistyczne 
  Silny popyt w Chinach, wzrost akcji kredytowej, działania stymulacyjne mogą być motorem napędowym dla metali bazowych w 2... 
  Ropa naftowa na 8-miesięcznym plusie, ale rosnąca liczba platform wiertniczych w USA, wzrost produkcji w Libii i obawy o pandemię mogą... 
Banki centralne na całym świecie zainicjowały kilka programów stymulujących gospodarkę, aby poradzić sobie z ciosami zadanymi przez przedłużający się zastój. Działania banków centralnych mające na celu rozluźnienie gospodarki historycznie zwiększyły apetyt inwestorów na złoto. Bank centralny Chin rozpoczął program luzowania polityki pieniężnej o wartości 80 miliardów dolarów i zobowiązał się do obniżenia kosztów o 559 miliardów dolarów w celu pobudzenia aktywności gospodarczej. Pakiet stymulacyjny amerykańskiego Fedu o wartości 2 bilionów dolarów i obniżka stóp procentowych do poziomu bliskiego zeru również zwiększyły popyt na złoto jako zabezpieczenie przed inflacją. Istnieje również nadzieja, że nowa administracja USA przedstawi kolejną rundę fiskalnych środków stymulacyjnych.

Niższy poziom wsparcia dla metalu zapewniła również wieloletnia niska wartość amerykańskiej waluty. Dolar stracił ponad 13 procent od swoich marcowych maksimów w związku z luźną polityką monetarną Fed i pogarszającą się sytuacją wirusową w kraju. Ponieważ kruszec tradycyjnie wyceniany jest w dolarach, spadek kursu amerykańskiej waluty spowoduje wzrost cen złota.

Patrząc w przyszłość, choć złoto przyniosło znakomite zyski w ciągu ostatnich dwóch lat, nie można oczekiwać takich wyników w tym roku. Ceny mogą pozostać niestabilne, ale mało prawdopodobne jest, by osiągnęły nowe maksima, chyba że nastąpi kluczowa zmiana w fundamentach.

Dostępność szczepionki i nadzieja na ożywienie gospodarcze na świecie prawdopodobnie zmniejszy popyt na ten towar jako bezpieczną przystań. Podobnie, każdy pozytywny wynik z umowy handlowej USA-Chiny lub nagłe ożywienie w amerykańskiej walucie spowoduje presję na upłynnianie metalu.

Tymczasem monetarne i fiskalne środki stymulacyjne podejmowane przez banki centralne, słaby dolar i pogarszająca się sytuacja wirusowa w wielu krajach zachodnich być może skłonią inwestorów do trzymania się bezpiecznego złota.