OECD obniża prognozy gospodarcze dla świata

Perspektywy dla światowej gospodarki nieco się osłabiły i stały się mniej pewne w ostatnich miesiącach, ponieważ fale z Chin przeważyły nad poprawą w USA, powiedziała w środę Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W najnowszej aktualizacji swoich prognoz gospodarczych, paryska instytucja badawcza wskazała na spowolnienie w Chinach jako główne ryzyko dla globalnej gospodarki i ostrzegła, że tamtejsze władze stoją przed poważnymi wyzwaniami.

OECD stwierdziła, że siła gospodarki amerykańskiej uzasadnia rozpoczęcie przez Rezerwę Federalną stopniowego podnoszenia stóp procentowych, jednak ta siła nie jest wystarczająca, aby rozjaśnić ogólne perspektywy dla reszty świata.

Ryzyko ze strony Chin pojawia się również w sytuacji, gdy ożywienie gospodarcze w strefie euro postępuje wolniej, niż można by się spodziewać, biorąc pod uwagę korzyści płynące z niższych cen ropy, niskich stóp procentowych i słabszego euro, które powinny wzmocnić eksporterów, dodała OECD.

"Globalny wzrost pozostanie w 2015 roku na niskim poziomie. Pewne wzmocnienie wzrostu jest oczekiwane w 2016 r., ale wątpliwości co do przyszłego potencjalnego wzrostu nadal narastają" - powiedziała OECD.

OECD obniżyła swoją prognozę globalnego wzrostu w 2015 roku do 3% z 3,1% w czerwcu, a prognozę na 2016 rok do 3,6% z 3,8%. Oczekuje, że chiński wzrost spowolni do 6,7% w tym roku i 6,5% w przyszłym po 7,4% w 2014

roku.

Ostrożna prognoza wskazuje, że OECD widzi poważne zagrożenie ze strony chwiejności gospodarki Chin i na ich rynkach finansowych.

Sondaże wykazały, że aktywność produkcyjna w Chinach spadła, a wzrost importu osłabł, ale ekonomiści mieli trudności z oceną danych i tego, co to oznacza dla innych dużych gospodarek. Tymczasem rynki giełdowe na całym świecie wpadły w szał, ponieważ inwestorzy próbowali zrozumieć wpływ załamania na chińskich rynkach w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Niektóre gospodarki rynków wschodzących już otrzymały ostry cios z powodu spadków cen towarów, ponieważ chiński popyt spowalnia, powiedziała OECD. Obecnie OECD oczekuje, że gospodarka Brazylii skurczy się w tym roku o 2,8% zamiast 2% prognozowanych w czerwcu.

Jeśli chińska gospodarka będzie jeszcze słabsza niż oczekiwano, może to mieć "poważne reperkusje" rozciągające się na zaawansowane gospodarki na całym świecie, powiedziała 34-osobowa organizacja.

Według modeli OECD, kombinacja niekorzystnych szoków finansowych i dwuprocentowego spadku tempa wzrostu Chin pociągnęłaby globalny wzrost w dół o 0,5 punktu procentowego w 2017

r.

"To nie jest nasza prognoza, ale daje poczucie, jak bardzo Chiny liczą się w globalnej gospodarce. Zarówno kanały handlowe, jak i finansowe są teraz ważne i są one dużym graczem" - powiedziała główna ekonomistka OECD Catherine Mann w wywiadzie dla The Wall Street Journal.

Chiny stoją przed dużym wyzwaniem, aby przywrócić równowagę swojej gospodarki w kierunku wydatków konsumpcyjnych, powiedziała OECD. Dalsze bodźce mogą być potrzebne, ale OECD ostrzegła, że chińskie władze powinny odejść od finansowanych długiem wydatków na budownictwo i zamiast tego skupić się na sieciach bezpieczeństwa socjalnego i wydatkach socjalnych, aby wspierać konsumentów, powiedziała OECD.

"Luźne warunki monetarne zwiększyły dźwignię finansową i doprowadziły do turbulencji finansowych, a skupienie się na infrastrukturze traci na znaczeniu" - powiedziała Mann.

W pozostałych regionach świata, OECD uważa, że należy kontynuować działania stymulacyjne, aby wspierać popyt. W strefie euro, pani Mann powiedziała, że zastanawiające jest, że gospodarka nie reaguje bardziej na program luzowania ilościowego Europejskiego Banku Centralnego i wezwała władze do zapewnienia, że niskie stopy procentowe przekładają się na pożyczki bankowe dla firm i gospodarstw domowych.

OECD podniosła swoją prognozę wzrostu gospodarczego w 2015 r. dla strefy euro o 0,1 punktu procentowego, ale obniżyła swoją prognozę na 2016 r. do 1,9% z 2,1% w czerwcu.

W USA OECD stwierdziła, że Rezerwa Federalna powinna podnosić stopy tylko bardzo stopniowo, aby chronić wzrost. Przed czwartkową decyzją w sprawie stóp procentowych, analiza OECD pokazuje, że trzymanie się bardzo stopniowego tempa jest ważniejsze dla wspierania wzrostu gospodarczego niż czas rozpoczęcia podwyżek stóp.

Ta historia pierwotnie ukazała się w The Wall Street Journal autorstwa Williama Horobina. Zobacz artykuł tutaj.

Chinaglobal growthOECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i RozwojuStany ZjednoczoneShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsA New Millennium of American Debt2021-09-02When
it Comes
to
Gold, Act-Don't React.
2021-08-25W tym tygodniu rozważ spróbowanie czegoś nowego2021-08-19Wybór
przedmiotów do wyboru dla zrównoważonego portfolio2021-08-18Tutor
lub nauczyciel, dobrze jest poprosić o pomoc2021-08-11Moc
kształcenia ustawicznego dla silniejszej przyszłości finansowej2021-08-11