Proste wyjaśnienie zależności pomiędzy złotem a ropą naftową

Jako kupujący złoto, prawdopodobnie rozumiesz związek między złotem a inflacją, złotem a srebrem, a może nawet złotem a stopami procentowymi. Ale czy rozumiesz podstępną relację między cenami złota a cenami ropy naftowej? America's Gold Authority® jest tu po to, by Ci to wytłumaczyć w prosty i przejrzysty sposób.

Ceny ropy naftowej

i złota mają tendencję do poruszania się w tandemieWiemy

, że ceny złota i ropy naftowej - czasami nazywane "czarnym złotem" - zmieniają się w czasie. Ale jak ściśle powiązane są te wahania cen? Okazuje się, że istnieje silne powiązanie, ale nie zawsze to, co można nazwać relacją jabłko do jabłka.

Badania opublikowane w 2017 roku w czasopiśmie Economic Research wykazały, że kiedy ceny ropy naftowej idą w górę, prowadzi to do zmniejszenia dochodu rozporządzalnego konsumentów, który mogą wydać na samochody, elektronikę i inne dobra. Taki scenariusz może z kolei prowadzić do inflacji. Inflacja może spowodować wzrost cen złota, ponieważ niektórzy nabywcy złota postrzegają ten metal szlachetny jako zabezpieczenie przed inflacją.

Dlatego też zmiana cen ropy naftowej może być czasem predyktorem zmiany cen złota. W długim okresie czasu ceny złota mają tendencję do poruszania się w górę i w dół wraz z cenami ropy naftowej, jak podaje OilPrice.com.

Tak więc w ponad 60% przypadków istnieje bezpośrednia zależność między cenami złota i ropy, jak podaje MarketRealist.com.

Ceny złota i ropy historycznie rosną, gdy słabnie dolar amerykański. Kolejnym

czynnikiem wpływającym na most pomiędzy cenami złota i ropy jest dolar amerykański. MarketRealist.com przypomina nam, że kiedy dolar amerykański rośnie, ceny złota i ropy zazwyczaj spadają. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy dolar amerykański spada. "Ponieważ złoto i ropa naftowa są aktywami denominowanymi w dolarach, są one silnie powiązane" - zauważa portal.

Podczas gdy ceny złota i ropy naftowej historycznie poruszają się w tym samym kierunku, Yahoo Finance zwraca uwagę, że korelacja między cenami złota i ropy jest skomplikowana jak długoterminowy związek.

Yahoo Finance wyjaśnia, że złoto jest bezpiecznym aktywem, podczas gdy ropa jest "aktywem ryzyka". Złoto bierze swoje wskazówki cenowe z szerokich nastrojów rynkowych i oczekiwań inflacyjnych, podczas gdy ropa opiera się głównie na równowadze między podażą a popytem.

"Oba aktywa są jednak w dużej mierze napędzane przez oczekiwania dotyczące długoterminowego wzrostu gospodarczego. Tak więc te dwa aktywa mogą wykazywać znaczącą korelację" - zauważa Yahoo Finance. "Nie musi to jednak oznaczać, że oba aktywa wpływają na siebie nawzajem. Może to być wynikiem innych zmiennych, które mogą być wspólne dla obu tych aktywów. "

Ceny ropy i złota są pozytywnie skorelowane-MostlyKitco

,

Mickey Fulp wyjaśnia, że ceny złota i ropy są w większości "pozytywnie skorelowane", ale cena ropy ma tendencję do bycia bardziej zmienną

.

Według Fulpa, zmiany w cenach złota i ropy mogą być podyktowane:

  • kondycja gospodarki światowej
  • Niepewność gospodarcza lub geopolityczna, która sprawia, że ludzie zwracają się ku złotu jako bezpiecznej przystani
  • Podstawy podaży i popytu na ropę naftową
  • Wydarzenia geopolityczne, które zakłócają dostawy ropy naftowej
  • Kupno i sprzedaż złota przez banki centralne
  • Handel obydwoma surowcami za pośrednictwem ETF-ów, kontraktów terminowych i innych instrumentów.

Ostatecznie, złoto i ropa mogą być postrzegane bardziej jako kuzyni niż rodzeństwo w szerszej rodzinie towarów. Dzielą one pewne finansowe DNA, ale z pewnością nie są bliźniakami.

Pobierz nasz darmowy zestaw informacji o złocie, by dowiedzieć się więcej o jego roli jako bezpiecznej przystani, lub zadzwoń pod numer 1-844-307-1589. Pracownicy U.S. Money Reserve Account Executives są gotowi pomóc Ci zrozumieć, jak fizyczne złoto może być potężną siłą dla dobra Twojego portfela.

commodities marketsgold pricesoil pricespolitical turmoilShare this postFacebookTwitterLinkedInRelated postsHave You Seen the All-New 2021 Gold American Eagle Design?
2021-08-20Jak kupować złoto?
2021-07-30Złoto fizyczne vs. złoto papierowe: Jaki jest najlepszy sposób na kupno złota?
2021-07-28Czy platyna jest lepsza od złota? Oto, co mówią eksperci.
2021-06-11Jak wygląda rynek złota w 2021 roku? Oto co mówi Światowa Rada Złota.
2021-04-16Au czy Ag? Poznaj podstawy metali szlachetnych2021-04-16